İş Bankası

İş Bankası

İş Bankası mensupları Bayındır Ağız ve Diş Sağlığı Kliniklerinden sevk alıp, randevu ile kimlik ve kurum kartlarını beyan ederek kliniğimize başvurabilirler. Sevkte yapılması öngörülen işlemler Türk Dişhekimleri Birliği ücret tarifesi üzerinden proforma fatura olarak düzenlenerek hasta vasıtasıyla sevk aldığı merkeze iletilir. Onay alındıktan sonra, gerekli tedaviler hastaya uygulanır, asıl fatura düzenlenerek hastaya teslim edilir. Tutar hasta tarafından kliniğimize ödenir, hasta fatura tutarını Bayındır’dan alır.

Web Sitesi İçin: www.bayindirhastanesi.com.tr

Ortonorm Ortodonti

Tümünü Görüntüle