Merkez Bankası

Merkez Bankası

Üyeler randevu ile kimlik ve üye kartlarını beyan ederek kliniğimize başvurabilir. Kliniğimizce yapılan tedaviler hastanın limiti dahilinde TDB (Türk Dişhekimleri Birliği) ücret tarifesi üzerinden faturalandırılarak, hastaya teslim edilir. Tutar hasta tarafından kliniğimize ödenir, hasta fatura tutarını kurumundan alır.

Web Sitesi İçin: www.mervak.org.tr/

Ortonorm Ortodonti

Tümünü Görüntüle