TBMM

TBMM

TBMM mensupları randevu ile kimlik ve kurum kartlarını beyan ederek kliniğimize başvurabilirler. Muayene sonrasında yapılması gereken işlemler Türk Dişhekimleri Birliği ücret tarifesi üzerinden proforma fatura olarak düzenlenerek TBMM’ye gönderilir. Onaylanan kalemler dahilinde yapılan tedavi için asıl fatura kuruma gönderilir, tutar kliniğimize kurum tarafından ödenir.

Web Sitesi İçin: www.tbmm.gov.tr

Ortonorm Ortodonti

Tümünü Görüntüle