TSKB Vakıf

TSKB Vakıf

Üyeler randevu ile kimlik ve üye kartlarını beyan ederek kliniğimize başvurabilirler. Kliniğimizce yapılan tedaviler TDB (Türk Dişhekimleri Birliği) ücret tarifesi üzerinden faturalandırılarak, kuruma gönderilir, tutar kliniğimize kurum tarafından ödenir.

Web Sitesi İçin: https://vakif.tskb.com.tr/frmMain.aspx

Ortonorm Ortodonti

Tümünü Görüntüle